mesohomeoHomeopatik Ürünlerin Mezoterapide Kullanımı

about_small_1

Giriş ve Genel Hususlar

 • Mezoterapi, süperfisyal intradermal uygulama sayesinde patolojiyi ortadan kaldıracak, etkinliği artıracak ve yan etkileri azaltacak minimum dozu elde etmek amacıyla tedavi noktasıyla patoloji noktasının biraraya gelmesine imkan sağlayan medikal bir tekniktir.
 • Bu mükemmel terapötik uygulama tekniği estetik tıp alanında birçok uygulamanın saptanmasını sağlamıştır. Yağları eriterek ve selüliti azaltarak vücudun yeniden şekillenmesine yardımcı olabilir ve yaşlanmaya karşı spesifik bileşenlerin yardımıyla vücudun doğrudan ve yeterli şekilde beslenmesiyle yenilenmesinde yarar sağlayabilir.
 • Homeopati, benzerlik hipotezine (bir ilacın düşük bir dozu neden olduğu yüksek miktarlardaki semptomların tedavisinde kullanılabilir) dayalı yenilikçi terapötik yaklaşımıdır. Homeopatik ilaçlar bileşimlerinde bulunan molekülerin izini taşır. Bu durumda D3 (üçüncü Hahnemanyan dilüsyonu, mucidi olarak) belirli bir bileşenin molüküler hafızası olarak kalır.

HOMEOPATİK MEZOTERAPİ

Homeopatik preparatlar, gereksinim duyulan her yerde vücudun yeniden şekillendirilmesi için mezoterapide kullanılır.

HOMEOPATİK MEZOTERAPİ, ürünlerinin kullanılmasının temel nedenlerinden birisi, örneğin Tiroid veya sürrenallerden elde edilen ORGAN EKSTRAKT ÜRÜNLERİNİN HİÇBİR YAN ETKİ RİSKİ olmadan kullanılabilmesidir.

about_small_2

about_small_3

Mezoterapide Homeopatik

Mezoterapide Homeopatik ürünlerin kullanılması ayrıca geleneksel allopatik bileşiklerin kullanımıyla ilişkilendirilen travmaları (morarma, yanma, şişme) ortadan kaldırması açısından önemlidir. Vücutta allopatik yaklaşıma göre farklı şekilde çalışırken, mezoterapiden daha az agresif bir yaklaşımdır.


Allopatik tedaviyle karşılaştırıldığında, vücut homeopatik tedaviye karşı kendisini ayarlamak için zamana gereksinim duyduğundan, sonuçların görülebilmesi için 1-2 hafta daha zaman almaktadır, ancak uzun vadeli sonuçlar karşılaştırılabilir düzeydedir, bundan dolayı estetik mezoterapide homeopatinin kullanımını makul kılmaktadır.

Homeopatik Mezoterapi Ürünleri

 • Selülitin Azaltılmasında Homeopatik Mezoterapi

  about_small_1

  Selülitin Azaltılmasında Homeopatik Mezoterapi

  Selülit tehditini oluşturmakla ilişkilendirilmiş çok sayıda faktör bulunmaktadır: endokrin, genetik, enzimatik, diyetetik, toksik, vasküler vb.

  MESOCELLULITIS , bu kendine özgü problemin kökeninde yatan mikrosirkülasyon bozuklukları üzerindeki özgün etkisiyle, selülite yol açan birçok etiyopatojenik faktöre etkili eşsiz bir üründür.

  MEZOSELÜLİT, spesifik ve kombine endikasyonlarda yarar sağlayan çeşitli komponentleri içeren homeopatik bir preparattır:

  PLACENTA SUIS D6
  Periferik Dolaşım Komplikasyonları
  Dismenore
  VENA SUIS D8
  ARTERIA SUIS D10
  Periferik Dolaşım Komplikasyonları
  Kapiller Fonksiyonların Uyarılması
  FUNÍCULUS UNBILICALIS SUISD10
  Yumuşak doku hasarı
  Dolaşım sorunları
  JUGLANS D10
  Arterioskleroz
  LEVOTHIROXIN D12
  Oksidasyon süreçlerini iyileştirir
  Bağ dokunun uyarılması
  SECALE CORNUTUM D4
  Periferik Dolaşımla ilgili Sorunlar
  FUMARIA OFFICINALIS D4
  Kan Saflaştırıcı
  Hepatik Alterasyonlar
  BARIUM CARBONICUM D13
  Arterioskleroz
  TABACUM D10
  Vasküler spazmlar
  Dolaşımda Kollaps
  SEPIA D4Nörovejetatif Sendrom
  Menopoz
  AESCULUS D4
  Periferik Dolaşımın Düzenlenmesi
  Lenfatik Düzenleme
  Venöz staz
  Variköz Damarlar
  PULSATILLA D4
  Venöz Konjesyon
  Bağ Dokunun Detoksifikasyonu
  Premenstrüel Tansiyon
  VIPERA BERUS D10
  Flebit
  Dolaşım Zayıflığı
 • Yağların Azaltılmasında Homeopatik Mezoterapi

  about_small_1

  about_small_1

  Yağların Azaltılmasında Homeopatik Mezoterapi

  Lipolizin artırılması gerektiğinde homeopatik MESOBESITAS kullanımı önerilir.
  Bileşiminde:
  Grafitler D 10, D 30, D 200
  Levotiroksin D 12
  Fucus VesiculosusD 6
  Adenozin – 5´- trifosfat dinatrium salz (ATP) D 8
  3´, 5´- Adenozinmono – Hidrojen fosfat (AMP c) D 6
  Asit 3, 5, 3´- Triyodotiroasetik D 6, D 8.
  Genel düzeyde, MESOBESITAS organizmanın yağ depolama eğilimi üzerinde etkilidir. Periferik düzeyde, enerji-harcayan sistemlerin devamlılığını sağlayarak, lipolitik enzimlerin üretimini artırarak ve AMP siklusunun aktivasyonuna yardımcı olarak, sentezini uyararak ve azaltan enzimler olan fosfodiesterazları inhibe ederek intra-adiposit lipolitik enzimatik reaksiyonlar üzerinde etkilidir.

  MESOBESITAS, obeziteyi tüm şekil ve görüntülerinin (genel, lokalize, ginoid ve android bağımlılık, …) yanı sıra hiperkolesterolemi, hipertrigliseridemi ve hiperlipidemi gibi obeziteye eşlik eden en yaygın dislipidemileri tedavi etmek üzere tasarlanmıştır.

  Aşağıda görülen grafik MESOBESITAS içeriğindeki komponentlerin farklı rollerini göstermektedir:
  Grafikteki kelimelerin çevirisi: Fucus (deniz yosunu), Grafitler, Levotiroksin → Beta-Reseptörler, Katekolaminler, Adenil-siklaz, ATP, AMPc- AMP (inaktif), inhibisyon, fosfodiesterazlar, Proteinkinazlar, Trigliserid-lipaz- İnaktif lipaz, trigliseridler→ Monogliseridler, Yağ Asiti, Gliserol

 • Flasidite için Homeopatik Mezoterapi

  about_small_1

  Flasidite için Homeopatik Mezoterapi

  Selülit ve/veya lokalize obeziteye flasidite eklenmesi durumunda, diğer iki ürünle mükemmel şekilde kombine edilebilen MESOBELLY olarak adlandırılan başka bir homeopatik ürünümüz mevcuttur. Uyarıcı olarak Krebs Çemberinin tüm ara maddelerini içerir ve mitokondriyal düzeyde ilgili enzimatik işlevleri aktive eder. Ayrıca, çizgili kas dokusunun (músculus suis) gelişimini uyarır, yaşlanma sürecini (testis suis) ters çevirir, selüler revitalizasyonu kolaylaştırır ve müsküler distrofiyi (embryo suis) tersine çevirir, bağ dokunun lezyonlarını, adinamiyi (funículus umbilicalis suis) iyileştirir & suprarenal bezleri ve müsküler halsizliği (glándula suprarenalis suis) düzenler.

  MESOBELLY erkeklerde ve kadınlarda karın duvarının sarkması veya kas tonusu eksikliğinin tedavisinde oldukça yararlıdır. Kasları uyarır ve göbeğin tekrar şekillenmesine yardımcı olur.

  Diğer tüm homeopatik ürünlerde olduğu gibi, aşırı doz asla advers reaksiyonlara yol açmaz. Kontrendikasyonlar veya istenmeyen yan etkiler sözkonusu değildir. Diğer tüm ilaçlarla uyumludur ve pozitif doping değildir.
  MESOBELLY bileşiminde bulunanlar:

  MUSCULUS SUIS D 10
  EMBRYO SUIS D 10
  GLANDULA SUPRARENALIS SUIS D 10
  STRYCHNINUM PHOSPHORICUM D 8
  MAGANUM PHOSPHORICUM D 8
  A B 1 D 6
  B6 D 6 VİTAMİNLERİ
  Acidum cis aconiticum D 8
  AC. FUMARICUM D 8
  AC. DL MALICUM D 8
  BARIUM OXALSUCCINICUM D 10
  NATRIUM PYRUVICUM D 8
  ATP D 10
  KOENZİM A D 8
  TESTIS SUIS D 10
  FUNICULUS UMBILICALIS SUIS D 10
  CORTISONACETAT D 10;
  MAGNESIUM PHOSPHORICUM D 8
  ASKORBİK ASİT D 6
  VIT B2 VİTAMİNİ D 6
  NICOTINAMID D 6
  SİTRİK ASİT D 8
  AC. 2 OXOGLUTARICUM D 8
  SÜKSİNİK ASİT D 8
  NATRIUM OXALACETICUM D 8
  SİSTEİN D 6
  NAD D 10 NİKOTİN ADENİN DİNÜKLEOTİD
  ACIDUM LIPOICUM D 6

 • Doz ve Frekans:

  about_small_1

  Doz ve Frekans:

  MESOBESITAS, MESOCELLULITS & MESOBELLY kendi homeopatik özelliklerine göre, yumuşak ve progresif bir yaklaşım içerisinde, selülit, yerleşik aşırı yağ birikimi ve karın bölgesinde gevşeklik için tek başına veya kombine tedavi halinde kullanılabilir.
  Bu durumda, önerilen protokol;
  -Her seans için (tedavi edilecek alanın büyüklüğüne bağlı olarak) 5 ila 10 ampul kullanımını içerir.

  -Seanslar, ilk ve izleyen ayın her haftasında gerçekleştirilerek miktarlar iki katına çıkarılmalıdır (toplam 8 haftalık tedavi).

  -Daha sonraki dönemde ise 3 ila 6 aylık bir periyot boyunca her 2 ila 4 haftada bir idame tedavi uygulanmalıdır.

  Ayrıca, yağların yakılması ve fibrinolitik etki elde edilmesi amacıyla allopatik maddeler kullanılarak daha agresif protokollerin uygulanmak istenmesi durumunda ilave ve seyreltici maddeler de kullanılabilir. (Fosfatidilkolin, Kollajenaz ve Hyaluronidaz).