PRP Tedavisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

PRP Tedavisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

PRP nedir?

PRP (platelet rich plasma), platelet/trombosit hücrelerinden zengin plazma  demektir. PRP uygulamasında kişinin kendi kanından elde edilen platelet hücreleri ve bu hücrelerin salgıladığı büyüme faktörlerinden  (growth factor) zengin plazma kullanılır.

PRP Tedavisinde; plateletler özel kitler yardımıyla diğer kan bileşenlerinden ayrılarak konsantre hale getirilir ve onarım- iyileşme ya da gençleşme hedeflenen dokuya enjekte edilir. PRP tedavisi, rejenerasyon (yenileme –iyileştirme) ve rejuvenasyon (gençleştirme) amaçlı uygulanabilir.

Gerçek Bir PRP sistemi nasıl olmalıdır?

Gerçek bir PRP tedavisi için; trombosit konsantre sistem sertifikasına sahip, trombosit verimlikleri, büyüme faktör konsantrasyonları klinik çalışmalar ile kanıtlanmış gerçek bir PRP sistemi kullanımı şarttır.

Basit filtreler, kum saatine benzer plastik kaplar,  silikon bazlı ayrıştırıcı jeller içeren sistemler, in vitro tanı tüpleri, cam laboratuvar tüpleri, antikoagülan sitrat içeren cam tüpler ya da enjektörlerden oluşan sistemler ile güvenli ve etkili platelet konsantresi elde etmek mümkün değildir. Bu tip sistemlerde platelet verimliliği son derece düşüktür, ayrıca biyouyumluluk  –  toksisite analizleri ve klinik çalışmaları da mevcut değildir. Düşük konsantrasyonda toplanan plateletlerin büyük bir kısmı da yapısal bütünlüğünü kaybeder. Sterilite sorununun yanı sıra, porlu cam yüzeyler ve çoklu işlemler neticesinde platelet kaybı çok fazladır.  Ayrıca bu sistemlerde, antikoagülan sitratı bloke edecek bir inert jel bariyer bulunmadığından, sitrat doğrudan hastaya verilmektedir; bildiğiniz üzere son derece yakıcı ve ödem yapıcı etkiye sahip olan antkoagülan sitrat ilaç etken maddedir; otolog bir tedavide sitrat hastaya verilmemelidir. Hem tedaviyi olumsuz etkilemekte hem de sağlık açısından risk teşkil etmektedir.  O nedenle gerçek bir PRP kiti kullanımı son derece önemlidir.

PRP tedavisi hangi amaçlar için uygulanır?

PRP tedavisi çok uzun yıllardan beri birçok tıp branşında uygulanan, etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış bir yöntemdir.  Diş hekimliğinde diş eti tedavilerinde, implant tedavilerinde dokunun iyileşmesini destekleme amacıyla;  yara yanık bakımı ünitelerinde yaraların daha hızlı iyileşmesini destekleme amacıyla, fizik tedavi, ortopedi branşlarında kas ve eklem sağlığını destekleme, oluşan hasarların iyileşmesini destekleme amaçlı, plastik cerrahide operasyon sonrası dokunun daha hızlı onarımını destekleme amacıyla, dermatoloji, estetik cerrahi ve medikal estetik alanlarında ise cilt yenileme, ciltte meydana gelen yaşlanma belirtilerinin azaltılmasında, kırışıklıkların tedavisinde,  ciltte oluşan skar, iz,  çatlak ve lekelerin tedavisinde ve saç dökülmesi tedavisinde oldukça fazla tercih edilmektedir. PRP tedavisine dair oldukça fazla bilimsel çalışma ve klinik çalışma mevcuttur.

PRP’ nin estetik amaçlı uygulamalardaki faydaları nelerdir?

PRP tedavisi kırışıklık, leke oluşumları, sivilce, skar , yara izleri, cilt çatlakları ve saç dökülmelerinde oldukça tatmin edici sonuçlar sunmaktadır. Özellikle PRP tedavisi, mezoterapi ve mikroiğneleme (dermapen, dermaroller, mesopen) uygulamaları ile kombineli uygulandığında çok daha kısa sürede etkin sonuçlar alınmaktadır. Lazer, peeling işlemleri, iğneli radyofrekans (RF – altın iğne) ya da fokuslu ultrason cihazları ile de kombine uygulanabilir. Estetik amaçlı uygulamalarda, PRP ‘nin çeşitli enjeksiyonlarla  ya da güç kaynaklı tıbbi cihaz uygulamaları ile kombinasyonu kesinlikle önerilir.

Ciltte çok daha hızlı bir rejeneratif etki gözlemlenir, doku hızlı bir şekilde yenilenir ve gençleşir.

PRP bir kök hücre tedavisi midir?

PRP tedavisi bir kök hücre tedavisi değildir. PRP tedavisi, bütün süreci başlatan trombosit sayısını çoğaltır.  Uygulama sonrasında deride oluşan fibrin ağları ortamdaki kök hücreleri de kendi yapısına toplayarak dolaylı olarak kök hücreler ile çalışır. Bu yüzden cilde platelet hücrelerinden zengin PRP tedavisi yapıldığında ciltte onarılma ve yenilenme süreci tetiklenmiş olur.

PRP nasıl elde edilir?

PRP tedavisinde kişiden kan alınarak özel tüplere konulur. PRP sistemine uygun santrifüj cihazı ile plateletler diğer kan bileşenlerinden ayrılarak, konsantre hale getirilir.   Plateletler, protein yapılı hassas kan bileşenleri oldukları için özel sistemler ile ayrıştırılmalıdır. Etkin ve güvenli bir PRP tedavisi için; platelet konsantrasyonu kadar, plateletlerin yapısal bütünlüğünün korunması da son derece önemlidir.

Gerçek bir PRP Sistemi ile ayrıştırılan PRP; berrak ve açık sarı renkte olmalıdır. (Kırmızı renkli, pembe renkli ya da bulanık olmamalıdır; elde edilen PRP eritrosit, lökosit ve antikoagülan sitrat içermemelidir.)

PRP her hangi bir tüp ile elde edilebilir mi?

Herhangi bir tüp ile PRP tedavisi sunmak mümkün değildir. Gerçek Bir PRP Tedavisi Ancak Gerçek Bir PRP Kiti İle Mümkündür.

DPG PRP ‘yi diğer sistemlerden ayıran temel farklar nelerdir?

DPG PRP; tedaviye yönelik çözümler sunan, implante edilebilir Trombosit Konsantre Kiti  olarak ruhsatlandırılmış özel bir üründür.

DPG PRP Sistemlerinde; patentli inert jel teknolojisi  ve özel iç yüzey kaplaması sayesinde, 5 dakikalık tek santrifüjleme ile trombositler yapısal bütünlüğü korunarak, % 95 – 96 verimlilikle toplanır ve minimum hacme yoğun bir şekilde hapsedilir.  ( 8ml  kandan – 5ml plazma elde edilir; bunun yaklaşık 3,5 ml’ si PRP ve 1,5 ml’ si PPP kısmıdır.)

DPG PRP Kitleri ‘nde elde edilen plazmanın platelet yoğunluğunun, normal kandaki platelet yoğunluğundan  6  kat daha fazla olduğu klinik çalışmalar ile kanıtlanmıştır.

DPG PRP; güvenilir ve etkin PRP eldesine uygun tıbbi cihaz olarak ruhsatlandırılmış bir üründür; biyouyumluluk toksisite analizleri, verimlilik analizleri, trombosit ve büyüme faktör konsantrasyonları uluslararası akredite kurumlar tarafından raporlanmıştır. Klinik çalışmaları mevcuttur.

DPG PRP gibi özelleştirilmiş jelli sistemlerde; inert jel ve antikoagülan sitrat dışında herhangi bir kimyasal tüp içerisinde bulunmaz. Dışarıdan bir madde eklenmez. Santrifüj sonrası antikoagülan sitrat ve eritrositlerin tamamı jelin altına hapsolur. O nedenle,  inert jel bariyer sistemi çok önemlidir.

DPG PRP Kitleri ile yapılan tedavilerde, sunmuş olduğu yüksek platelet yoğunluğu ve platelet kalitesi sayesinde seansta genellikle tek kit kullanımı yeterli olmaktadır. Tedavi etkileri net olarak 2. Hafta sonunda gözlemlenirken, 2. Ay sonunda oldukça belirgin hale gelmektedir. Hastanın ihtiyacına göre DPG PRP Kitleri ile 2 – 4 seans uygulama önerilir. Tedavi sonrası,  4 – 6 ayda bir devam seansları önerilir.

Bazı hastalar PRP tedavisinden çok memnunken bazı hastalar neden hiçbir etki görmediğini söylemektedir?

PRP  tedavisinin sonucu kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilir ancak hiçbir etki görmemek mümkün değildir;  buradaki asıl etken PRP yi elde ederken kullandığımız PRP kitinin kalitesidirPatentli özel bir PRP sistemi kullanılmadan, konsantre ve güvenilir, enjeksiyona uygun PRP elde edilmesi mümkün değildir. Ülkemizde PRP kiti olarak; maalesef in vitro tanı tüpleri, sitrat içeren cam laboratubar tüpleri ya da plastik kum saatine benzer basit filtreler de kullanılmaktadır.  Bu tip sistemler ile elde edilen plazmada platelet sayısı düşüktür, elde edilen plateletlerin yapısı bozulmuştur ve sitrat (antikoagülan) dahil çeşitli kimyasalları barındırdığından  tatmin edici tedavi sonuçları alınmamaktadır. İğnenin ve kan plazmasını yarattığı  uyarım neticesinde az da olsa bir etki gözlemlenmektedir; tabii ki bu etki gerçek bir PRP tedavisinin etkisine kıyasla  oldukça azdır..  Bu tip sistemler ile elde edilen plazma platelet bakımından zengin olamadığı gibi maalesef enjeksiyona da uygun değildir ve kişilerde çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

PRP kimlere uygulanabilir?

Kadın, erkek her yaş grubunda uygulanabilir.  Eklem sağlığını, kas sağlığını destekleme, yumuşak dokuda iyileştirme ihtiyacı olan, cilt yenilenmesini gerektiren sarkma, kırışıklık, iz, akne izi ve saç tedavilerinde PRP tek başına veya cildi yenileyen diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilir.

PRP tedavisi nasıl uygulanır?

Kişiden alınan kan, özel bir PRP kiti ile ayrıştırılır;  plateletten zengin plazma hedef dokuya, sorunlu bölgeye  minik iğneler yardımı ile uygulanır. Fraksiyonel lazer, fraksiyonel radyofrekans (iğneli radyofrekens, altın iğne),  mikroiğneleme (dermapen, dermaroller, mesopen) uygulamalarından sonra  da PRP serumu cilde sürülebilir. Bu sayede, PRP açılan gözeneklerden kolayca emilir.

PRP ne sıklıkla yapılmalıdır?

PRP tedavisi genellikle  2-4 hafta aralıklarla yapılır. Genellikle 2-4 seans uygulanır. Tedavi aralıkları ve seans sayısı genellikle tedavi edilecek bölgeye ve kişiye göre değişkenlik gösterebilmektedir.

PRP kimlere uygulanmaz?

Ailesinde kanser öyküsü bulunanlara, kan hastalığı olanlara, otoimmün hastalığı olanlara, uygulama yapılacak bölgede enfeksiyon ve iltihap olanlara, hamilelere ve emzirenlere uygulama yapılmaz.

PRP tedavisinin sonuçları ne zaman görülür?

PRP tedavisi cildin kendini yenileme esasına dayandığından, tedavi sonucunu hemen beklemek yanlıştır. PRP tedavisinin sonuçları enjeksiyondan 2 hafta sonra gözlenmeye başlar, 2. Ay sonunda oldukça belirgin bir hal alır ancak iyileştirici etki 6. Ay sonuna kadar devam eder.  Estetik amaçlı PRP uygulamalarından sonra ciltte sıkılaşma ve sarkmada azalma, kırışıklıklarda hafifleme, ciltteki lekelerde aydınlanma, cilt renginde parlaklık ve izlerde azalma meydana gelir. Saçlı deriye yapılan uygulamalardan sonra saç kalınlığında artış ve seyrek görülen alanlarda yoğunlaşma görülür.

PRP uygulamasının yan etkileri var mıdır?

PRP tedavisinde gerçek bir  PRP kiti kullanıldığında, tamamen otolog bir sistem olduğundan ve  kişiye özel olduğundan dolayı herhangi bir yan etki beklenmez.  Alerji riski yoktur.

PRP ne kadar süre iş ve sosyal yaşamı etkiler?

PRP uygulaması sonrasında kişi normal hayatına devam edebilir. Kişide iş ve sosyal yaşamı etkileyecek herhangi bir görüntü oluşmaz. Bazı durumlarda uygulamada kullanılan iğnelere bağlı olarak küçük ve geçici morluklar, kızarıklıklar oluşabilir. İşlemden sonra buz kompresi uygulamak bu yan etkiyi hafifletir.

PRP diğer cilt yenileme yöntemleri ile birlikte kullanılabilir mi?

PRP  lazer, radyofrekans, ışık tedavileri ve mezoterapi gibi yöntemlerle bir arada uygulanabilir. Bu tür işlemlerden sonra PRP’nin serum şeklinde kullanımı bu yöntemlerin etkinliğini arttırarak, iyileşme sürelerini kısaltılabilmektedir.

PRP işleminden sonra nelere dikkat edilmelidir?

İşlemle aynı gün sıcak banyo yapılmaz. Güneşten koruyucu kullanılmalıdır.

Cilde PRP Evde Nasıl Yapılır?

PRP evde yapılabilecek bir tedavi değildir. Kan bileşenleri,  özel kitler ve uygun santrifüj cihazı yardımıyla ayrıştırılır, alanında uzman hekim tarafından tedavi edilmesi planlanan hedef dokuya enjekte edilir.

Anestezi ile Saç PRP Olur Mu?

PRP Tedavisi genel anestezi gerektirmez; ancak lokal anaestezi uygulanarak yapılabilir. Uygulama öncesi topikal anestezik spreyler ya da anestezik maddelerin enjeksiyonu yapılarak 5-10 dakika beklenir; sonrasında PRP işlemi yapılır.

Regl döneminde PRP yapılır mı?

Regl döneminde PRP işlemi yapılmasının bir zararı yoktur; ancak tavsiye edilmez  enjeksiyon sırasında kanama daha çok olabileceğinden morarma ihtimali yüksektir ve  ağrı acı hissi daha fazla olabilir.

Boyalı Saça PRP Yapılır Mı?

Boyalı saça saç mezoterapisi yapılabilir.

Anjiyodan Sonra PRP İgnesi Olur Mu?

Anjiyo sonrası PRP tedavisi yapılmasının  bir zararı yoktur; ancak uygulama öncesi doktorunuza mutlaka danışınız.

PRP Yüz Şeklini Değiştirir mi?

PRP yüz şeklini değiştirmez. Cilt kalitesini, cilt elastikiyetini artırdığından yoğun bir liftng (kaldırma) etkisi ile daha genç dönemlerdeki yüz görüntünüze kavuşmanızı destekler. Ayrıca ciltte bulunan, leke, skar, iz, kırışıklık ve gözeneklerin giderilerek daha canlı, daha sağlıklı ve daha güzel bir cilt yapısına kavuşmanızı destekler.

Prp Ortopedi Diz Tedavisi Fiyatları 2019

PRP tedavi fiyatları uygulanan kitin kalitesine, kitin içerinde bulunan bir takım destek maddelere (hyaluronik asit, batroksobin vb. maddelere),   uygulama dozuna ve uygulayan doktora bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ülkemizde maalesef  gerçek PRP kiti  yerine maliyet açısından uygunlukları nedeniyle çok farklı ve riskli sistemler de kullanılmaktadır. Uzak doğu menşeili basit filtre sistemleri, kum saatine benzer plastik kaplar, in vitro tanı tüpleri, enjektörler ve çeşitli laboratuvar tüpleri de PRP tedavisi sunma amacıyla kullanıldığından; çok daha uygun fiyatlara bu tedaviyi sunduğunu belirten oldukça fazla kurum mevcuttur. O nedenle PRP tedavisinden sonuç alamayan, maddi manevi mağdur olan kişi sayısı oldukça fazladır. PRP Tedavisinde 150 TL -2000 TL fiyat aralığını görmek mümkündür.  Çoklu paketler şeklinde 10 seansı 1000 TL diye sunan kurumlar bile maalesef mevcuttur. Bu tip sistemler ile gerçek bir PRP tedavisi sonucu almak mümkün olmadığı gibi sağlık açısından son derece zararlıdır. Gerçek bir PRP tedavisi,  gerçek bir PRP kiti ile mümkündür. Sağlıklı ve gerçek bir PRP tedavisinde;  bu amaç için üretilen özel kitler kullanılmalıdır.  PRP haftada bir,  8-10 seans yapılmayan; genellikle 2-4 haftada bir seans olmak üzere,  toplam 2-4 seans olarak planlanan özel bir hücre tedavisidir. PRP Tedavisi yaptırırken lütfen uygulama kitini araştırınız;  önceliğimiz fiyat olmamalıdır; önceliğimiz  sağlığımız,  hedefimiz gerçek bir tedavi sonucu almak, iyileşmek olmalıdır.

PRP Saç Tedavisi Fiyatları 2019 – 2020

PRP tedavi fiyatları uygulanan kitin kalitesine, kitin içerinde bulunan bir takım destek maddelere (hyaluronik asit, batroksobin vb. maddelere),   uygulama dozuna ve uygulayan doktora bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ülkemizde maalesef  gerçek PRP kiti  yerine maliyet açısından uygunlukları nedeniyle çok farklı ve riskli sistemler de kullanılmaktadır. Uzak doğu menşeili basit filtre sistemleri, kum saatine benzer plastik kaplar, in vitro tanı tüpleri, enjektörler ve çeşitli laboratuvar tüpleri de PRP tedavisi sunma amacıyla kullanıldığından; çok daha uygun fiyatlara bu tedaviyi sunduğunu belirten oldukça fazla kurum mevcuttur. O nedenle PRP tedavisinden sonuç alamayan, maddi manevi mağdur olan kişi sayısı oldukça fazladır. PRP Tedavisinde 150 TL -2000 TL fiyat aralığını görmek mümkündür.  Çoklu paketler şeklinde 10 seansı 1000 TL diye sunan kurumlar bile maalesef mevcuttur. Bu tip sistemler ile gerçek bir PRP tedavisi sonucu almak mümkün olmadığı gibi sağlık açısından son derece zararlıdır. Gerçek bir PRP tedavisi,  gerçek bir PRP kiti ile mümkündür. Sağlıklı ve gerçek bir PRP tedavisinde;  bu amaç için üretilen özel kitler kullanılmalıdır.  PRP haftada bir,  8-10 seans yapılmayan; genellikle 2-4 haftada bir seans olmak üzere,  toplam 2-4 seans olarak planlanan özel bir hücre tedavisidir. PRP Tedavisi yaptırırken lütfen uygulama kitini araştırınız;  önceliğimiz fiyat olmamalıdır; önceliğimiz  sağlığımız,  hedefimiz gerçek bir tedavi sonucu almak, iyileşmek olmalıdır.

PRP Estetik Tedavisi Fiyatları 2019 – 2020

PRP tedavi fiyatları uygulanan kitin kalitesine, kitin içerinde bulunan bir takım destek maddelere (hyaluronik asit, batroksobin vb. maddelere),   uygulama dozuna ve uygulayan doktora bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ülkemizde maalesef  gerçek PRP kiti  yerine maliyet açısından uygunlukları nedeniyle çok farklı ve riskli sistemler de kullanılmaktadır. Uzak doğu menşeili basit filtre sistemleri, kum saatine benzer plastik kaplar, in vitro tanı tüpleri, enjektörler ve çeşitli laboratuvar tüpleri de PRP tedavisi sunma amacıyla kullanıldığından; çok daha uygun fiyatlara bu tedaviyi sunduğunu belirten oldukça fazla kurum mevcuttur. O nedenle PRP tedavisinden sonuç alamayan, maddi manevi mağdur olan kişi sayısı oldukça fazladır. PRP Tedavisinde 150 TL -2000 TL fiyat aralığını görmek mümkündür.  Çoklu paketler şeklinde 10 seansı 1000 TL diye sunan kurumlar bile maalesef mevcuttur. Bu tip sistemler ile gerçek bir PRP tedavisi sonucu almak mümkün olmadığı gibi sağlık açısından son derece zararlıdır. Gerçek bir PRP tedavisi,  gerçek bir PRP kiti ile mümkündür. Sağlıklı ve gerçek bir PRP tedavisinde;  bu amaç için üretilen özel kitler kullanılmalıdır.  PRP haftada bir,  8-10 seans yapılmayan; genellikle 2-4 haftada bir seans olmak üzere,  toplam 2-4 seans olarak planlanan özel bir hücre tedavisidir. PRP Tedavisi yaptırırken lütfen uygulama kitini araştırınız;  önceliğimiz fiyat olmamalıdır; önceliğimiz  sağlığımız,  hedefimiz gerçek bir tedavi sonucu almak, iyileşmek olmalıdır.

PRP Tedavisi Fiyatları 2019 – 2020

PRP tedavi fiyatları uygulanan kitin kalitesine, kitin içerinde bulunan bir takım destek maddelere (hyaluronik asit, batroksobin vb. maddelere),   uygulama dozuna ve uygulayan doktora bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ülkemizde maalesef  gerçek PRP kiti  yerine maliyet açısından uygunlukları nedeniyle çok farklı ve riskli sistemler de kullanılmaktadır. Uzak doğu menşeili basit filtre sistemleri, kum saatine benzer plastik kaplar, in vitro tanı tüpleri, enjektörler ve çeşitli laboratuvar tüpleri de PRP tedavisi sunma amacıyla kullanıldığından; çok daha uygun fiyatlara bu tedaviyi sunduğunu belirten oldukça fazla kurum mevcuttur. O nedenle PRP tedavisinden sonuç alamayan, maddi manevi mağdur olan kişi sayısı oldukça fazladır. PRP Tedavisinde 150 TL -2000 TL fiyat aralığını görmek mümkündür.  Çoklu paketler şeklinde 10 seansı 1000 TL diye sunan kurumlar bile maalesef mevcuttur. Bu tip sistemler ile gerçek bir PRP tedavisi sonucu almak mümkün olmadığı gibi sağlık açısından son derece zararlıdır. Gerçek bir PRP tedavisi,  gerçek bir PRP kiti ile mümkündür. Sağlıklı ve gerçek bir PRP tedavisinde;  bu amaç için üretilen özel kitler kullanılmalıdır.  PRP haftada bir,  8-10 seans yapılmayan; genellikle 2-4 haftada bir seans olmak üzere,  toplam 2-4 seans olarak planlanan özel bir hücre tedavisidir. PRP Tedavisi yaptırırken lütfen uygulama kitini araştırınız;  önceliğimiz fiyat olmamalıdır; önceliğimiz  sağlığımız,  hedefimiz gerçek bir tedavi sonucu almak, iyileşmek olmalıdır.

 

Sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle;

Aytun Nilay Erdağı

Kimya Mühendisi – Uzman Biyomühendis

Erdağı Medikal Ürün Müdürü

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.